تحلیل بیت کوین

تحلیل بیت کوین


دیروز بیت کوین نوسانات بسیار شدیدمواجه بود

افزایش فشار فروش در ابتدا قیمت را تا کف کانال صعودی 1 ساعته رساند.

مجددا با برگشت قیمت به سمت سقف کانال و سقف قبلی در محدوده 21800 دلار واکنش منفی شدیدی در این ناحیه مشاهده شد.

با شکست کامل خط روند صعودی، شاهد برگشت قوی به سمت حمایت 20900دلار بودیم.

2 حمایت درنظر گرفته شده و شکسته شدن ان بازروند نزولی از سر گرفت.

در صورت برخورد قیمت به این محدوده ها، و مشاهده نشانه های اولیه حمایت می توانیم انتظار واکنش مثبت را داشته باشیم.

هر برگشتی در این محدوده پولبکی است در روند نزولی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید