تحلیل بورسی

تحلیل بورسی


تحلیل شاخص کل وهم وزن در 9 شهریور 1401

با توجه به ریزش روز گذشته در بازار پیش بینی میشود تا 1423000 ریزش ادامه داشته باشد .

پس از آن با توجه به کندل های مثبت در نمودار شاهد رشد صعودی باشیم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید