قیمت تعادل

قیمت تعادل


به معنای برابر بودن میزان عرضه و تقاضا است

در جایی که قدرت عرضه و تقاضا با هم برابر باشد، تعادل آن به وجود می آید.


مثلا:

کمبود یک کالا باعث بالا رفتن قیمت می شود و این موضوع تقاضا را کاهش داده

باعث افزایش عرضه می شود که در این حالت مبلغ ها به تعادل می رسند


این موضوع آرام شدن مبلغ دارایی و کالاها را براساس مکانیسم عرضه و تقاضا توضیح می دهد.

پس از نوسانات متعدد در قیمت دارایی ها، هنگامیکه مقدار و قدرت عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر شود، این موضوع به وجود می آید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید