رونق در بازار مشتقه

رونق در بازار مشتقه

رونق در بازار مشتقه طی روز معاملاتی گذشته با توجه به پارامتر‌های تحلیلی همچون ارزش معامله حجم معاملات و تعداد کد‌های افرادمی‌توان متوجه شد ... ادامه مطلب